LOKAL 1 – 66.90㎡

PRIZEMLJE

 

Lokal 60.4㎡
Muški WC 3.3㎡
Ženski WC 3.2㎡
Ukupna površina 66.9㎡